Kontrola plnění úkolů

  Všichni uživatelé vidí své úkoly na Ploše (box Checklisty) nebo v JÁ / Moje úkoly. Administrátoři pak najdou všechny úkoly v Onboarding a úkoly / Seznam všech úkolů.

  Administrátoři v seznamu úkolů vidí nejen své úkoly, ale také úkoly všech ostatních uživatelů. 

  Přepnutím radiobutton-checklisty se dostanete z tabulkového přehledu úkolů do KANBAN pohledu. Zde jednotlivé úkoly posouváte mezi jednotlivými fázemi plnění pomocí “drag & drop”.

  kanban-checklisty

  Kliknutím na název úkolu se dostanete na jeho detail. Kromě detailního popisu úkolu zde můžete vybrat stav plnění a zároveň psát poznámky. Stejně jako v případě detailu událostí Absencí, Příchodů a odchodů nebo Aktivit (time trackingu). Při zadání “@” je možné zmínit konkrétní osoby, kterým bude taková zpráva doručena i do emailu. Samozřejmostí je možnost vložit i přílohu.

  detail-ukolu

  Kontrola úkolů konkrétního seznamu

  Uživatelé s rolí Admin mají možnost sledovat průběh plnění úkolů přímo ve spuštěném seznamu úkolů v Onboarding a úkoly / Spuštěné.  Po kliknutí na konkrétní checklist mohou pracovat s informacemi na 3 záložkách:

   

  digit-one_31-fe0f-png-2 Info

  Na této záložce mohou konkrétní spuštěný seznam úkolů upravit, doplnit, případně jej duplikovat pro následné znovu spuštění. 

  checklist kontrolni seznam

  digit-two_32-fe0f-png Kanban

  V Onboarding a úkoly / Seznam všech úkolů máte možnost pohledu na úkoly v KANBAN zobrazení. S jednotlivými úkoly můžete mezi jednotlivými úrovněmi plnění volně manipulovat, případně prostřednictvím detailu úkolu s ostatními uživateli aplikace komunikovat.

  kanban-checklisty

   

  digit-three_33-fe0f-png-1 Kalendář

  Kalendářový pohled na úkoly umožňuje rychlejší orientaci v delších časových úsecích.

  checklist kalendar