K čemu slouží kalendář připomínek?

    Kalendář připomínek slouží pro přehled narozenin, pracovních výročí a dalších důležitých dat souvisejících s vašimi uživateli a pomůckami. Narozeniny a pracovní výročí se zde zobrazují defaultně, ostatní data, o kterých chcete mít přehled, se sem nahrají z vlastní polí.

    Pro tento účel stačí vytvořit vlastní pole typu Připomínka. Mezi důležité připomínky může patřit např. Datum platnosti lékařské prohlídky, Datum servisování pomůcky nebo Konec zkušební doby.

    Všechny blížící se připomínky najdete také přehledně v reportu připomínek, kam se lze prokliknout přímo z kalendáře.

    Snímek obrazovky 2023-05-15 v 14.00.43

    Pokud si vytvoříte vlastní pole s typem Připomínka, tak vám přijde emailová notifikace přesně 3 dny před stanoveným datem