Jak zjistím, jestli zaměstnanec nezadal příchod mimo lokalitu?

    Pokud máte podezření, že si uživatel zadal příchod nebo odchod mimo definované lokality, přesvědčit se o tom můžete v reportu Přehled příchodů a odchodů. Pokud bude ve sloupci Lokalita záznamu zanesena jedna z definovaných lokalit, pak se uživatel přihlásil v tolerančním rádiu. Jestliže je buňka prázdná, přihlásil se buď mimo rádius nebo na svém mobilu nepovolil sdílení polohy.