Jak zadat aktivitu pro klienta a projekt?

    Zapsat si konkrétní pracovní aktivitu, kterou jako uživatel vykonáte v rámci projektu pro některého z klientů, je velmi snadné. Postup je následující:

    1. Ze své plochy nebo kalendáře klikněte na tlačítko Nová aktivita
    2. Otevře se vám dialogové okno, ve kterém nejdříve zvolte, pro jakého klienta jste vykonávali práci.
    3. V závislosti na tom se vám zobrazí pouze ty projekty, které se ke klientovi váží.
    4. Poté zvolte, jakou aktivitu jste vykonávali (např. tvorba mock-upů), případně doplňte kategorii aktivity (např. Webová grafika).
    5. Zbývá jen zadat časový rozsah a uložit.

    Snímek obrazovky 2023-02-01 v 9.55.43