Jak upravit nebo smazat pracovní dobu

  Úpravu nebo smazání pracovní doby provedete v Nastavení / Úvazky a typy spolupráce.

  Pracovní dobu upravíte pouze tehdy, není-li přiřazena žádnému uživateli. Poznáte to podle „zámkuLock v nastavení pracovní doby. 

  Pracovní doba zámek

   

  Pokud se vám zobrazuje chybová hláška, že pracovní doba je již využívána, nebude možné ji editovat. Jestliže potřebujete pracovní dobu upravit, je ji nutné od všech uživatelů odřadit, upravit a následně zpětně přiřadit uživatelům.

   

  Smazání pracovní doby

  Pracovní dobu smažete pouze v případě, není-li přiřazena žádnému uživateli. Je-li pracovní doba přiřazena, je viditelná v kartě zaměstnance bez ohledu na její platnost!

  V případě, kdy byla pracovní doba přiřazena, byly-li na ni čerpány události a smažete-li tuto pracovní dobu u uživatelů, smažete zároveň i veškerá data, která se k dané události vázala! Pečlivě takovou operaci zvažte!