Jak přejít ze zkušební verze do placené?

    Ve Sloneekovi od nás máte standardně 14denní zkušební verzi, během které si můžete aplikaci proklikat a vyzkoušet. 

    Pokud se rozhodnete s námi pokračovat, přechod do placené verze je opravdu snadný. Před vypršením zkušební verze jen zadáte do aplikace kartu (v sekci Nastavení / Fakturace a licence) a vyplníte fakturační údaje.

    Následně vám systém první den po vypršení zkušební verze automaticky strhne z karty platbu za první fakturační období na měsíc dopředu. Více informací o platbách naleznete v tomto článku.

    Pokud jste s námi dohodnutí na půlroční či roční fakturaci, kartu do systému nezadáváte. Na kontaktní mail vám jen předem zašleme fakturu.