Jak mám zadat pohyblivou složku mzdy?

    Pokud potřebujete zadat k uživatelům pohyblivou složku mzdy, můžete si vytvořit pro tento účel vlastní pole (v sekci Uživatelé / Vlastní pole). Následně jen v uživatelských kartách nebo v Seznamu uživatelů dopište hodnoty.