Jak změnit nastavení u již vytvořené a používané absence?

  Událost absence s fondem, která je již jednou vytvořená, lze editovat jen částečně. V Nastavení / Absence po rozkliknutí požadované absence jsou editovatelnými položkami pouze:

  • název
  • poznámka
  • zda se nevyčerpané jednotky převádí do dalšího roku
  • časové omezení pro zápis absence
  • barva

  Editovat naopak nelze ❌:

  • typ absence
  • časová jednotka čerpání
  • roční fond
  • zdravotní důvody

  Řešení: Pokud máte například vytvořenou absenci Dovolená s ročním fondem 25 dnů a chtěli byste tento fond všem uživatelům změnit na 20 dnů, je nutné vytvořit absenci novou a tuto původní deaktivovat. Důvodem je snaha zabránit nežádoucím změnám v datech, která by se mohla po editaci rozhodit. 

  POZOR: Již nevyužívanou absenci nemažte úplně, neboť by rovněž mohlo dojít k nenávratnému zkreslení dat v reportech.

  Pokud jen chcete změnit velikost fondu absence, alternativním řešením může být v sekci Nastavení / Hromadné nastavení absencí vepsat požadovanou velikost fondu absence do sloupce Individuální fond