Inspirace ke stavbě a vyhodnocování skill setů / kompetenčních modelů

  Víme, s čím se při sestavování a vyhodnocování dovedností (kompetencí) budete potýkat. Naše zkušenosti vám mohou být inspirací.

  Co v článku najdete?

   

  Proč a jak s řízením přes dovednosti / kompetence začít

  Tento způsob řízení vnáší do firemního prostředí řád, přehled, efektivitu, úspory, zvýšení motivace a v neposlední řadě radost.

  Proč používáme jako ekvivalent k termínu KOMPETENCE alternativy jako skilly nebo dovednosti?

  Často se ve všech jazycích stírají drobné nuance v samotném výrazu Kompetence. Skilly / Dovednosti jsou častěji využívané a lépe chápané (i když ne přesně). Český jazyk má navíc pro jedno slovo dva různé významy:

  • kompetence jako vyjádření moci něco udělat, rozhodnout
  • kompetence jako souhrn vědomostí, dovedností, zkušeností a postojů lidí, kteří pro vás pracují (nebo by mohli)

  A právě ten druhý výraz je ten, o který tu jde. Nejde tedy o záměr mást, ale přiblížit, vysvětlit a naučit používat správný tvar. 

  Přehledně a v kondenzovaném pohledu jsme připravili e-Book, který vás řízením na základě kompetencí provede opravdu v detailu. S tipy, triky, checklisty. Stáhnout si ho můžete ZDE. Zároveň pro vás máme připravený i průvodce kompetenčními modely v praxi.

   

   💡 Počáteční inspiraci najdete i v prvním videu / podcastu s naším Milanem. Práci s kompetencemi uvádí do kontextu života firmy. 

   

  🎧Podcastovou verzi si můžete pustit zde. V odkazu jsou linky i na jednotlivé podcastové platformy Apple, Google, Spotify i Deezer

   

  💡 Do hlubšího vysvětlování tématu se můžete pustit ve dvou dílech s Milanem a Matějem Chadimou. Podíváme se na v detailu na soulad mezi firemní strategií a kompetencemi, jejich řízením. 

  🎧 Podcastová verze zde

   

  🎧 Podcastová verze zde.


  Jak kompetenční modely / skill sety stavět

  Existují různé přístupy. Z praxe velmi doporučujeme vyhýbat se hodnocení nic neříkajících nebo naopak všeobjímajících kompetencí jako jsou komunikační nebo prezentační dovednosti.Jde o velmi široká témata, a tak je vhodnější vybrat z nich právě tu část, která je pro danou roli klíčová. Například prezentace před auditoriem větším než 100 osob nebo Navazuje vztahy s klíčovými stakeholdery, iniciuje a vede jednání s jasnými výsledky. Jde tak o konkrétní projevy chování / dovedností, které jsou pro konkrétní pozici klíčové a mají být hodnoceny i rozvíjeny.

  Pokud ale přesto tyto zjednodušené výrazy budete používat, velkou péči věnujte dobrému popisu hodnotící škály! 

   

  💡Pamatujte, že neexistuje univerzální řešení. Každá firma je trochu jiná a každá tak bude potřebovat trochu jiné nastavení.

  Dobrou inspirací a do jisté míry návodem pro formulaci je využití Centrální databáze kompetencí. Pomůže vám se rychle zorientovat, nasát inspiraci i pomoci s formulacemi. 

  POZOR: nenechte se svést tím, že jsou pro pozice kompetence v databázi připravené. Pečlivě zvažujte jejich přesné převzetí. Vnímejte je jako inspiraci

  Nastavování hodnotící škály

  Stejně jako u samotných kompetencí, i škály jsou velmi individualizovatelné. Které využíváme v praxi my?

  digit-one_31-fe0f-png ANO / NE (boolean) – vhodné zejména u posuzování tvrdých kompetencí. Využívejte ho tam, kde nehodnotíme žádné „mezi“.

  digit-two_32-fe0f-png Hodnocení polarit – abstraktnější forma hodnocení. Posuzujeme, jestli je aktuální stav kompetence více blíže nežádoucímu projevu reprezentovaného hodnotou „0“ nebo blíže „100“. 

  digit-three_33-fe0f-png-1 Hodnocení popisem škályHodnoty škály (např. 0-5) přesně popíšeme, aby bylo zřejmé, co která úroveň vyjadřuje. Přístupy zde používáme 2:

   • Př. 1: Stanovuje realistické a relevantní cíle. Umí plánovat.
    • 0 – Nesouhlasí
    • 1 – Zřídka
    • 2 – Je-li k tomu příležitost
    • 3 – Pouze při velkém úsilí
    • 4 – Často
    • 5 – Vždy
   • Př. 2: Efektivní komunikace
    • 0 – formulování myšlenek jak v písemné, tak ústní podobě je značně problematické, schopnost naslouchat druhým je omezená, předávání informací ostatním je nahodilé, sporadické a kusé
    • 1 – formulování myšlenek, zejména v písemné podobě, je pro něj obtížné, mívá problémy s nasloucháním, informace předává ostatním pouze na vyžádání, jeho reakce na nečekané situace nelze předvídat
    • 2 – v běžných situacích jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky jak v mluvené, tak písemné podobě, naslouchá ostatním bez větších obtíží, sdílí informace, reaguje přiměřeně na vzniklou situaci, jeho komunikace není vždy přesvědčivá
    • 3 – jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky jak v mluvené, tak písemné podobě, naslouchá ostatním, reaguje asertivně na vzniklou situaci, dokáže svým projevem zaujmout ostatní, toleruje názory ostatních
    • 4 – formulování myšlenek v písemné i ústní podobě je na velmi dobré úrovni, aktivně naslouchá ostatním, zdravé a přiměřené sebeprosazování je pro něj přirozené, dokáže prezentovat před skupinou, dokáže komunikaci otevřít, vytváří prostředí, aby komunikovali i druzí, vítá a rozvíjí názory ostatních, dokáže vyvolat konstruktivní konflikt, vyžaduje zpětnou vazbu
    • 5 – formulování myšlenek v písemné i ústní podobě je na výborné úrovni, praktikuje aktivní naslouchání bez výjimky za všech okolností, zdravé a přiměřené sebeprosazování je pro něj přirozené, dokáže prezentovat na velkém fóru a svým projevem dokáže druhé přesvědčit, dokáže od jiných získat jejich skutečné názory a pracovat s nimi, dokáže využívat konstruktivní konflikty, umí pracovat se zpětnou vazbou, komunikuje s jinými kulturami.

  U druhého příkladu dávejte velký pozor na jasnou definici a dobrou argumentaci požadovaných projevů chování / znalostí. Snadno se stane, že popsaný projev nepostihne jasnou podstatu kompetence potřebné pro výkon dané role.

   

  Postup při tvorbě a hodnocení kompetencí ve firmě

   


  Něco navíc

  Ve školách dost věcí začíná i končí. Nabízíme pohled na práci s kompetencemi již ve škole.

  Podcastovou verzi si můžete pustit zde. V odkazu jsou linky i na jednotlivé podcastové platformy Apple, Google, Spotify i Deezer