Souhrnný pohled na HR analytiku

  Pro rychlé a informované rozhodování je důležité mít všechna vaše data na jednom místě.

  Každý analytický nástroj je závislý na kvalitě a množství zpracovávaných a zobrazovaných dat. Tuto funkcionalitu budeme proto rozvíjet postupně, abychom vám zpřístupnili vybrané ukazatele co nejdříve.

  Ultimátním cílem je pro nás vyhodnocování dat pomocí umělé inteligence. V této oblasti jsme již zahájili vlastní výzkumné aktivity.

  Chceme, abyste měli zpracování dat dostupné uvnitř aplikace bez nutnosti zpracování externím nástrojem.

  Veškeré stávající i budoucí ukazatele najdou uživatelé s rolí Administátor nebo Majitel účtu v levém menu v prvním bloku záložek.

  HRanal_CZ

  Každý graf si můžete zvětšit na celou obrazovku nebo stáhnout (formáty csv, png, svg) použitím fullscreen_graph nebo download graph v pravém horním rohu okna grafu. 

   

  U grafů, které mají legendu, lze dynamicky měnit pohled na data tím, že :

  • najedete jen myší na název v legendě a v grafu se zvýrazní příslušná datová řada
  • kliknutím na název v legendě z grafu vypnete konkrétní datovou sadu

  klikani legendy

   

  Pracujeme na tom, abyste si mohli v budoucnu sestavit vlastní dashboard s datovými okny podle vašich představ.

   

  Data jsou řazena do následujících kategorií: 

  Kliknutím na kategorii se dostanete do podrobného seznamu již zpracovávaných (tučně) nebo připravovaných datových sad.

  Pokud budete mít potřebu dalších metrik, prosím, zaznamenejte ji zde.

   

  Základní data

  • Počet aktivních uživatelů
  • Počet uživatelů podle typu smlouvy
  • Nové příchody v tomto roce
  • Odchody v tomto roce
  • Uživatelé podle lokality
  • Uživatelé podle země působení
  • Počty aktivních uživatelů podle fází životního cyklu
  • Počty všech uživatelů podle fází životního cyklu
  • Důvody ukončení smluvního vztahu
  • Uživatelé podle štítků
  • Počet míst ve firmě (headcount)
  • Fluktuace (turnover)
  • Délka trvání zaměstnaneckého / kontraktorského vztahu 

  -> ZPĚT NA SEZNAM

  Absence

  • Celková absence po měsících
  • Celková naplánovaná absence po měsících
  • Čerpané nepřítomnosti podle dnů v týdnu
  • Průměrná délka absence podle typu
  • Celkový zůstatek absencí s fondem

  -> ZPĚT NA SEZNAM

  Pracovní vytížení

  • Čas strávený na klientech
  • Čas strávený na projektech klientů
  • Aktivity
  • Čas využití Home office za měsíc
  • Čas strávený na služebních cestách za měsíc
  • Projekty a klienti
   • počet registrovaných událostí podle konkrétního klienta / projektu
   • průměrný čas strávený na konkrétním klientovi / projektu

  -> ZPĚT NA SEZNAM

  Využívání aplikace Sloneek

  • Nejaktivnější uživatelé Sloneeka
  • Nejméně aktivní uživatelé Sloneeka

  -> ZPĚT NA SEZNAM

  Demografická data

  • Složení lidí ve firmě podle věkové kohorty
  • Složení podle pohlaví
  • Složení podle zdravotního omezení
  • Počty uživatelů v týmech

  -> ZPĚT NA SEZNAM

  Dokumenty

  • Celkový počet dokumentů
  • Dokumenty podle typu
  • Dokumenty podle štítků
  • Počet dokumentů na oddělení
  • Uživatelé bez přiřazeného dokumentu
  • Dokumenty, které vyžadují pozornost (expirace, absence podpisu nebo přečtení)

  -> ZPĚT NA SEZNAM

  Nábor

  • Nové pozice zveřejněné v tomto roce
  • Time to hire (čas mezi přihlášením do výběrového řízení a nástupem do firmy)
  • Average Time to hire (průměrný čas mezi přihlášením do výběrového řízení a nástupem do firmy)
  • Počet uchazečů na pozici po jednotlivých fázích náboru

  -> ZPĚT NA SEZNAM

  Kompetence (skilly)

  • Srovnání hodnocení kompetencí (skillů) v čase

  • Distribuce kompetencí vybraného uživatele s průměrným rozložením v modelu
  • Rozložení úrovně naplnění kompetencí (skillů) v přiděleném hodnotícím modelu
  • Přidělené kompetenční modely (skill sety)
  • 10 nejméně rozvinutých kompetencí (skillů) ve firmě
  • Aktuálně přidělené oblasti rozvoje
  • Chybějící hodnocení kompetencí (skillů)

  Podrobný popis analytiky najdete v článku zde.

   

  -> ZPĚT NA SEZNAM

  Pomůcky

  • Celkový počet pomůcek
  • Pomůcky podle stavu předání (přijaté, odmítnuté, čekající, sklad)
  • Pomůcky podle kategorií
  • Pomůcky podle stavu použití
  • Počet pomůcek, které vyžadují pozornost (čekající na potvrzení, vrácení, nepřevzaté)
  • Uživatelé bez přiřazené pomůcky
  • Počet pomůcek po odděleních / týmech

  -> ZPĚT NA SEZNAM

  Odměňování & Benefity

  • Celkové výdaje na odměňování – pouze základy / fixy (celkem, po týmech)
  • Celkové výdaje na bonusy
  • Celkové srážky
  • Kompenzační poměr konkurenceschopnosti: Srovnání průměrné odměny organizace s odměnami konkurenčních organizací, obvykle vyjádřené v procentech.
  • Míra využití benefitů (procento zaměstnanců, kteří využívají benefity nabízené organizací. – Blokované moduly benefitů

  -> ZPĚT NA SEZNAM