Editace aktivity

  Úprava již zadané aktivity

  Pokud potřebujete upravit nebo změnit událost Aktivity, kterou jste zapsali, kliknete v kalendáři Aktivit (případně integrovaném kalendáři) do konkrétní události docházky. Zobrazí se pravý boční panel.

  Po kliknutí na ikonu button_uprava aktivity se zobrazí možnosti pro úpravu. Upravíte, ULOŽÍTE.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 21.04.14

  Na stejném místě můžete událost zrušit nebo požádat o zrušení.

   

  Alternativní úpravu můžete udělat přímo v týdenním kalendáři tažením za hranu události, případně změnit datum přesunem celé události do jiného dne.

  cz

  Je-li aktivita nastavena jako automaticky schválena, její status se okamžitě změní. Pokud podléhá schválení manažerem, je o změně notifikován a aplikace čeká na jeho rozhodnutí.

   

  Editace aktivity zadávané pomocí time trackingu

  Z podstaty funkcionality time trackingu není automaticky zapnuta možnost povolit úpravu těchto událostí. Pokud tuto možnost chcete využívat, je nutné prostřednictvím uživatelů s rolí Administrátor nebo Majitel účtu takovou možnost nastavit.