Analytika hodnocení kompetencí

  Vyhodnocujte v podrobných pohledech hodnocení kompetencí (skillů) přiřazených uživatelům.

  📍 Srovnání hodnocení kompetencí (skillů) v čase

  Na individuální úrovni budete potřebovat srovnávat vývoj naplněnosti kompetencí v čase. Toto srovnání najdete proto mimo HR analytiku v Kartě uživatele, záložka Historie.

  Porovnani hodnoceni-historie

  Podmínkou pro zobrazení srovnání hodnocení je existence alespoň 2 hodnocení kompetencí.

   

  📍Rozložení kompetencí (skillů) v rámci modelu

  Zajímavá jsou srovnání hodnocení kompetencí všech uživatelů se stejným modelem. Pomocí vypínání a zapínání uživatelů v legendě můžete dynamicky měnit zobrazování dat v grafu (podrobněji v článku zde).

  Distribuce-skillu

  📍Distribuce kompetencí vybraného uživatele s průměrným rozložením v modelu

  Výběrem konkrétního uživatele s menu zobrazíte jeho hodnoty z posledního hodnocení kompetencí a srovnáte si je s průměrem hodnot všech uživatelů se stejným kompetenčním modelem (skill setem)

  Distribuce -srovnani

  Pokud používáte delší názvy kompetencí, může se stát, že se celé názvy v malém pohledu nezobrazí celé. Najetím myší na spojnicový bod v grafu se zobrazí celý popisek daného skilu.

  graph hover

  📍10 nejméně rozvinutých kompetencí (skillů) ve firmě

  Napříč všemi kompetencemi ve firmě zobrazujeme TOP 10 těch, které mají nejnižší hodnocení.

  Top 10 skillu

   

  📍Kompetence (skilly) s nastavenou škálou hodnocení ANO /NE a s přiřazeným hodnocením NE

  Při sestavování kompetenčních modelů máte možnost vybírat hodnotící škály. Jednou z nich je tzv. BooLean – tedy výběr ANO / NE. V tomto grafu vám zobrazíme všechny kompetence, které mají přiřazené hodnocení NE. Jde tedy o obdobu grafu TOP 10 nejméně rozvinutých kompetencí.

   

  📍Aktuálně přidělené rozvojové oblasti

  Graficky vyjádřené složení všech aktuálně přiřazených rozvojových oblastí v rámci jednotlivých hodnocení. 

  V Reportech si v separátním reportu Skills / Kompetence zobrazíte navržené vzdělávací oblasti u jednotlivých uživatelů. Pomocí filtru pak můžete vytvářet skupiny kolegů se stejnými vzdělávacími potřebami. Stejně jako všechny reporty můžete data exportovat.

  reporting-kompetenci