Teambuilding bez práce? 8 promptů pro AI, které připraví akci za 15 minut

Teambuilding

Druhá polovina jara – čas teambuildingů. Jenže jak to tak bývá, příprava firemní akce bývá ten poslední bod na seznamu a „zábava na víkendové večery“. Pokud na to chcete letos vyzrát, pojďte spolu s námi přizvat k práci AI. Ve spolupráci s Chat GPT připravíme nejen koncept samotné akce, večerní společenskou zábavu, ale také zkusíme, jak si poradí s celkovým vyhodnocením akce.

Začínáte s AI?

Ujel vám s AI vlak? Vůbec nevadí, základy je snadné dohnat. Stačí následovat těchto 7 jednoduchých pravidel. Otevřete https://chat.openai.com/, zaregistrujte se anebo přihlaste pomocí vašeho Google, Microsoft nebo Apple účtu a pište si s AI na chatu tak, jako byste si psali s kamarádkou nebo kamarádem. Hezky česky.

 • Řekněte mu, že vám bude pomáhat s přípravou teambuildingu – má hrát roli HR profesionála, který akci chystá.
 • Popište mu svoji společnost, co dělá, a jak se jmenuje a řekněte mu, ať si to zapamatuje.
 • Napište, kolik lidí se na akci chystá, jak jsou zhruba staří a jaké mají zájmy.
 • Definujte, jaká máte od teambuildingu očekávání.
 • Dejte pokyn, ať všechny výstupy dělá co nejvíce strukturovaně a vy s nimi nemáte práci.
 • Nebojte se jít krok po kroku, specifikovat s každým novým promptem své požadavky. Odkazujte na předchozí závěry AI. Pokud vám vygeneruje pět návrhů, řekněte, na kterém má stavět další práci.
 • Bavte se. AI je pořád ještě postavená na experimentování, kterého se není třeba bát.

A ještě jedna rada – neřešte komplexní problém pomocí jednoduchého promptu. Postupujte „salámovou metodou“ a komplexní úkol rozdělte na menší kroky. Díky tomu můžete dělat přesnější prompty, které řeší menší problém a zároveň máte kontrolu nad celým “myšlenkovým” procesem.

Postup v krocích může vypadat takto:

 • Navrhni 20 úhlů pohledu na zpracování tématu XY
 • Líbí se mi číslo X – navrhni osnovu textu
 • Osnova je v pořádku – doptej se mě na vstupní informace, které potřebuješ a napiš text XY
 • Zadejte úpravy textu (udělej to kratší / delší / méně formální / přidej emoji / vymysli jiný úvod)

Vidíte, že jde spíše dialog a spolupráci s AI, než jeden kouzelný příkaz.

Nezapomeňte myslet

Než se pustíte do práce s Chat GPT naplno, připomeňte si, že myslet musíte především vy a že výkon AI se odvíjí od kvalitního zadání. AI je pouze nástroj a vás a váš kontext zatím nahradit nemůže. Tak se nezlobte, pokud její výstup nebude vždy dokonalý.

Pokud s AI začínáte a potřebujete poradit, jak tvořit prompty a na co si dát pozor, vezměte si k ruce náš ebook.

Úvodní brief

Cíl: Informovat AI o tom, o jakou akci se typově bude jednat.

Proč: Abyste se nemuseli opakovat s každým promptem.

💡 Pro tip: Nahrajte tyto údaje dočasně do pole „customize GPT“, které najdete po rozkliknutí svého profilu.

 • Budeš vystupovat v roli odborníka na firemní teambuildingy a na moje zadání budeš dávat přehledný strukturovaný výstup.
 • Připravujeme teambuilding pro společnost [název vaší společnosti], která sídlí v [město] a zabývá se [obor podnikání]. Naše filozofie je [popište vlastními slovy, jakých norem a pravidel se společnost drží].
 • Na teambuilding pojede [počet] kolegů. Bude se jednat o mix [popište složení společnosti podle věku a dalších charakteristik].
 • Teambuilding by měl být [zábavný? poučný? – je to na vás] a budeme ho trávit v [hotel? penzion? příroda?] v [lokalita].
 • Doprava bude [zajištěna nebo vlastní?]. Strávíme na něm [počet dnů]. Jídlo a vše podstatné je zajištěno.

Prompt 1: Chystáme se

Cíl: Chceme vytvořit obsáhlý checklist pro sebe i pro kolegy.

Proč: Abychom na nic nezapomněli.

💡 Pro tip: Můžete ovlivnit formát checklistu. Chcete tabulku? Není problém. Chcete, aby byl před každým řádkem box na odškrtnutí? Stačí napsat. Nebojte se aplikovat „salámovou metodu“ popsanou v úvodu. Nechte AI navrhnout „směry“, kterými se vydat a z těch pak vyberte jeden, který postupně specifikujte

 • Vytvoř pro teambuilding dva strukturované checklisty. Rozděl je do podkategorií a buď prosím zcela konkrétní a detailní. Mysli i na věci spojené s bezpečností práce, pracovněprávní legislativou nebo nenadálými událostmi.
 • První checklist ať zahrne všechny věci, které musí připravit organizátoři pro úspěšnou realizaci, ale i vyhodnocení teambuildingu. Nezapomeň ani na to, jak účastníky před teambuildingem informovat a zjistit, kolik jich pojede.
 • Druhý checklist je pro účastníky a jejich pohodlný pobyt. Měl by obsahovat i seznam věcí, které je vhodné si s sebou vzít.

Co získáme? Základ dvou seznamů, které můžeme doplnit anebo nechat AI, ať je přetvoří.

Prompt 2: Inspirace pro program

Cíl: Chceme pro inspiraci vytvořit několik různých druhů programů včetně časového harmonogramu.

Proč: AI má šanci přijít na dobré nápady, které nám ušetří spoustu přemýšlení.

💡 Pro tip: I zde se hodí uplatit „salámová metoda“. Postupovat ale můžete i podle následujícího příkladu.

 • Navrhni strukturovaný program pro teambuilding včetně časového harmonogramu. Vycházej z možností lokality, kterými jsou [popište, co se dá na místě dělat, jestli je zde například konferenční sál nebo volnočasový areál].
 • návrh programu ať je zaměřen především na vzdělávání. Měl by obsahovat plán workshopů a edukačních aktivit z našeho oboru. Večerní program ať je zaměřen na seznamování mezi kolegy.
 • návrh programu by měl být především volnočasový, umožnit kolegům, aby se neformálním způsobem seznámili. Zařaď však dlouhodobé úkoly související s naším oborem, které na konci každého dne vyhodnotíme.
 • návrh programu by měl být kombinací vzdělávacího a zábavného programu. Zařaď elementy gamifikace a vyhodnocení úspěchů jednotlivých týmů ve vzdělávání i zábavě.

Co získáme?  Návrhy několika druhů programu, které můžeme libovolně kombinovat.

Prompt 3: Návrhy seminářů

Cíl: Získat několik různých návrhů vzdělávacích aktivit.

Proč: Pro rychlý výběr z velkého množství nápadů.

💡 Pro tip: Z výběru nápadů vyberte jeden nebo dva nejlepší a ty nechte AI rozpracovat detailněji. Řeší vaše společnost nějakou aktuální výzvu? Zapište to do promptu.

 • Vytvoř seznam možných přednášek nebo workshopů z našeho oboru, rozdělený po logických skupinách. Očekávám nejméně 15 návrhů v bodové struktuře.
 • Zařaď i manažerské a procesní workshopy. Naše společnost se momentálně potýká s [popište konkrétní problémy] a rádi se jim na teambuildingu budeme věnovat v teorii i praxi.

Co získáme?  Studnici nápadů, kterou bude stačit jen mírně upravit.

Prompt 4: Název pro teambuilding

Cíl: Říkat teambuildingu teambuilding je nuda. Zkusme to jinak.

Proč: Protože tohle je přesně ten detail, na jaký by jinak nebyl čas.

💡 Pro tip: Klidně popište vkus a smysl pro humor vašich kolegů.

 • Navrhni několik nápadů, jak teambuildingu říkat.
 • Naši kolegové jsou [popište jejich smysl pro humor].
 • Použij češtinu i angličtinu.

Co získáme?  Většinou pár perel mezi kupou nepříliš povedených nápadů. Ale alespoň budete vědět, jakým směrem se vydat.

Prompt 5: Pozvánka

Cíl: Ušetřit si práci s kreativním pojetím pozvánky.

Proč: Pro rychlý výběr z velkého množství nápadů.

💡 Pro tip: Vybrali jste si v předchozích krocích nějaký nápad? Pak to jasně řekněte.

 • Vytvoř prosím pro účastníky e-mailovou pozvánku se základními informacemi.
 • Využij v ní kreativní název akce.
 • Veškeré dokumenty a checklisty budou k pozvánce připojené jako samostatné soubory, upozorni na to.
 • Vytvoř prosím dvě verze: formální, a naopak co nejkreativnější a ztřeštěnou.

Co získáme?  Dobrý základ, ze kterého můžeme snadno vycházet.

Prompt 6: Vymýšlíme přezdívky

Cíl: Trochu se pobavit na cizí účet.

Proč: V kolezích vzbudíte zájem o AI. Zároveň můžete hádat, koho AI takto pokřtila.

💡 Pro tip: Dejte si záležet na charakteristikách.

 • Vytvoř prosím pro účastníky akce vtipné přezdívky. Pro každého alespoň 3 na základě následujících charakteristik jednotlivých kolegů.
 • Kolega 1: Jméno: [Jméno kolegy či kolegyně], pochází z: [místo narození], má rád/a: [oblíbená barva], baví ho/jí: [koníčky], skvěle umí: [co umí nejlépe], vážíme si ho/jí za: [za co si ho nebo jí ostatní váží]
 • Kolega 2: Jméno: [Jméno kolegy či kolegyně], pochází z: [místo narození], má rád/a: [oblíbená barva], baví ho/jí: [koníčky], skvěle umí: [co umí nejlépe], vážíme si ho/jí za: [za co si ho nebo jí ostatní váží]

 

Co získáme?  Pravděpodobně seznam opravdu zábavných přezdívek. A ještě Chat GPT naučíme něco o našich kolezích.

Poznámka: Ideální pro menší týmy. Ve větším počtu účastníků už jde o časově náročnou věc.

Prompt 7: Pub kvíz

Cíl: Připravit rychlý, ale zábavný pub kvíz.

Proč: Časová úspora.

💡 Pro tip: Mají být otázky zaměřené i na informace o vašich kolezích? Zadejte to do promptu. Zároveň neberte odpovědi AI jako bezchybné – hlavně české reálie nezná nikterak dobře. Počítejte s tím, že vám u nich bude často lhát.

 • Vytvoř prosím pro účastníky pub kvízu s 4 kategoriemi po 5 otázkách a finálovým kolem, to by mohlo mít tři opravdu těžké dotazy, které budou týmy vyhledávat s pomocí internetu.
 • Kvíz by měl zahrnovat všeobecné otázky a zajímavosti z místa konání teambuildingové akce nebo netriviální dotazy z oboru. Zařaď i vtipné dotazy na kolegy na základě informací, které máš k dispozici.
 • Každá kategorie by měla mít 5 otázek, což činí celkem 20 otázek + 3 finálové.
 • Sepiš všechny otázky strukturovaně v odrážkách. Doplň ke všem otázkám také odpovědi pro organizátory. Označ hvězdičkou odpovědi, kde si nejsi jistý správností. K odpovědím doplň další zajímavý kontext, který se k odpovědi váže.
 • Sepiš i krátký návrh pravidel a bodování.

Co získáme?  Robustní základ pub kvízu pro další doplnění.

Prompt 8: Evaluační dotazník

Cíl: Abyste věděli, jak se akce líbila.

Proč: Ruku na srdce, na vyhodnocení se často zapomíná.

💡 Pro tip: Skvělé dotazníky můžete dělat přímo ve Sloneekovi.

 • Vytvoř prosím pro účastníky evaluační dotazník.
 • Využij otevřené dotazy i skórovací škálu.
 • Zaměř se na spokojenost se samotnou akcí, náladou, atmosférou a celkovým pojetím.
 • Dej prostor na zpětnou vazbu a nápady na zlepšení.

Co získáme?  Po menších úpravách použitelný dotazník.

Tipy na závěr

Chat GPT není dokonalý a nemůžete od něj čekat bezchybné výsledky. Když s ním však budete diskutovat a zpřesňovat své prompty, pravděpodobně se dostanete velice blízko uspokojivému výsledku.

Tak ať se váš teambuilding vydaří!