Jak udržovat kolektiv v hybridním a remote režimu práce?

Misa

Hybridní nebo nebo plně remote režim se už dnes stal běžným stylem práce. Pro HR, manažery i teamleadery s sebou nese několik výzev. V remote i hybridních režimech se může zdát, že k sobě kolegové nemají tak blízko, jako když se běžně všichni potkávali v kuchyňce, a prakticky mizí všechny small talky. V online režimu navíc máme větší tendence být co nejefektivnější a nejrychlejší. Schválně, kolikrát si během online meetingu „dovolíte“ řešit něco osobního? Moc často se to nejspíš nestává.

Pojďme se podívat na pár tipů, jak udržovat kulturu, sounáležitost a napojení i přesto, že tým pracuje hybridně nebo remote.

Zaměřte se na komunikaci – už to zní jako otřepaná fráze, ale ještě asi není otřepaná tak, aby interní komunikace skutečně fungovala. Pokud v běžné komunikaci máte pocit, že jste nějakou věc sdělovali 10krát, tak při práci na dálku tento počet musíte ještě zdvojnásobit. Ptejte se také na to, jak se lidem doma pracuje a zda mají vyhovující podmínky. Není tu něco, s čím můžete jako firma pomoci? Nezapomínejte na to, že při časté či dlouhodobé práci z domova je třeba tomu přizpůsobit také pracovní podmínky.

Vyzkoušejte ranní stand upy 

Při práci v hybridním a remote režimu je velkou výzvou neztrácet kontakt se zaměstnanci. Nemělo by se vám stávat, že v pátek odpoledne zjistíte, že jste s nikým z týmu celý týden nemluvili. Kromě lidské potřeby komunikace a pocitu sounáležitosti musíte stále dbát také na to, zda lidé ve firmě mají informace o své práci. S tím vám může dobře a efektivně pomoci zavedení týmových ranních stand upů. Co to je? Cílem stand up meetingů je říct ostatním, na čem pracuji, co je moje priorita, co se třeba nepovedlo nebo jestli potřebuji s něčím pomoci. Standy upy by měly být rychlé – ideálně do 30 minut, efektivní, ale zároveň by měly přinášet vysokou přidanou hodnotu. Stejně jako u jiných meetingů se i zde neobejdete bez jasně dané agendy.

Jak taková agenda může vypadat?

  • Super – co bylo včera super, co se povedlo, z čeho mám radost
  • OOOps – co se naopak nepovedlo, případně co jsem nestihl/a
  • Priorita dne – jaká je má dnešní priorita, na které budu pracovat
  • Brzda – je něco, co mě brzdí?
  • Pomoc – potřebuji s něčím pomoci?

Dbejte na týmové rituály 

Snažte se v hybridním a remote režimu chovat tak, jak byste se chovali, kdybyste se potkávali v kanceláři. Byli jste zvyklí společně obědvat nebo si odpoledne chvilku pokecat v kuchyňce? Tak tento rituál zkrátka převeďte do online prostředí. Domluvte se třeba, že v pátek budete všichni společně obědvat online nebo si dejte do kalendářů 15 minut denně na small talk u kávy. Kdo bude chtít, dorazí. Můžete si také určit jeden pevný den v měsíci, kdy se sejdete po práci na online kvíz nebo nějakou jinou hru, která je pro váš kolektiv typická. Velmi dobrým nástrojem může být i takové „kolo štěstí“, kdy si každý jednou za měsíc vytočí kolegu, se kterým se na půl hodinky propojí na online kávu a společně proberou témata, která jim pomohou se poznat v osobnější rovině.

Vytvořte jedno místo, kam budete ukládat všechny podstatné informace

A zase ty informace…Je to taková never-ending story. Při práci v hybridním a remote režimu je přísun a dohledatelnost informací zásadní. Vytvořte jedno místo, kde vaši kolegové najdou všechny potřebné informace – zjednodušeně řečeno něco jako vaši interní wikipedii. Pro utužení týmů (a i pro péči o jejich duševní zdraví) dejte dohromady stránku s tipy, jak si rozvrhnout pracovní den při práci z domova V remote režimu se totiž velmi lehce mažou hranice mezi prací a osobním životem.

1to1 meetingy pro vás musí být prioritou

Víte, že „jedna jedničky“ jsou jedny z nejčastěji rušených firemních meetingů? A přitom hrají zásadní roli jak z pozice manažera, tak člena týmu. Obzvlášť v hybridním a remote režimu by to měly být meetingy, kterým přiřadíte maximální prioritu. Kromě výkonnosti u nich nezapomínejte probrat třeba i to, jak se člověk na své pozici cítí, jak vnímá firmu, případně co by rád změnil.

Hybridní ani remote režim práce není nic, čeho byste se měli bát. Chce to ale víc strategické práce s lidmi a péče o jejich pracovní i osobní stránku.