Nejlepší HR platforma. Opravdu je to ta, kterou si necháte udělat na míru?

Group 37383

Možná do této skupiny spadáte taky. Vaše firma už je unavená z hledání ideálního HRIS. Máte pocit, že ty, které jsou na trhu, mají funkce, které nemáte šanci využít. Zároveň ale postrádají úpravy, které jsou specifické právě pro vás a nutně je potřebujete. A ta cena – proč máte platit (většinou navíc každý měsíc) za software, který v řadě potřeb vaší firmy pokulhává a řadu potřeb neplní?

Poté, co jste vyzkoušeli dva tři dodavatele a zjišťujete, že řadu věcí stejně nadále umíte jen v Excelu, padne rozhodnutí. Využijte kapacitu „vašich ajťáků“ anebo zajistíte externí konzultanty. A naprogramujete si ten ideální systém sami. Dnes už to přece neznamená milionovou investici, ale často jen desítky tisíc korun někomu, kdo ani nemusí být programátor. Zvolíte totiž některou z low-code platforem, které se na případy, jako je ten váš, specializují.

Low-code programování si lze přiblížit jednoduše. Vychází z předpokladu, že dnes už není třeba učit se programovací jazyky od nuly, ale každý program je možné poskládat jako stavebnici z předpřipravených dílků. Svou aplikaci si tak jednoduše sestavíte ve vizuálně přehledném prostředí a drag-and-drop nástroji. Pro firmy se dnes jedná o atraktivní alternativu především kvůli rychlosti, s jakou je možné aplikace vytvářet, a také výrazně nižším odborným nárokům na jejich autora. Low-code je vnímán také jako cesta pro flexibilní změny aplikací. Rychle reagovat na změny na trhu je tak skutečně možné v reálném čase.

Proč je low-code dobrý nápad? A kde vás může nemile zaskočit?

Pokud vaše firma hledá ideální HRIS software, custom-made low-code by v seznamu prověřovaných alternativ neměl chybět. Zejména pro středně velké firmy se skutečně může jednat o cestu, která dává smysl. Na druhou stranu je klíčové přiznat si zcela otevřeně rizika, jaká s sebou tato volba nese.

Na jedné misce vah jsou nesporné výhody: svoboda v návrhu aplikace, možnost flexibilních úprav, plná kontrola nad její podobou. Do jisté míry možná i cena, pokud se vám podaří vývoj pokrýt například interními zdroji. Ale ta je – jak si za chvíli ukážeme – diskutabilní.

Na druhé misce vah jsou pak starosti spojené s udržováním a rozvojem a často opomíjené poplatky za užívání low-code platforem, které se mohou měnit v souladu s podmínkami. Nesporným faktem, který hovoří proti vlastní aplikaci v low-code, je i to, že pravděpodobně budete vyvíjet 90 % toho, co vám nabídnou již hotové HRIS. Jen proto, abyste mohli přidat 10 % unikátních funkcí.

A narazit můžete na podobné problémy, jako u HRIS, které se firmy snaží dát dohromady například v Excelu nebo redakčních systémech typu Notion. Prvotní dokumentace, podle které se vrhnete do vývoje, bude neúplná a „ještě něco přidat a upravit“ se stane programem na dlouhé měsíce a možná i roky.

A jak například low-code HRIS na míru vychází v porovnání s českou jedničkou, all-in-one HRIS platformou Sloneek?

Základní porovnání – základní požadavky na HRIS systém

  Custom-made low-code Sloneek
Je zdarma 🚫 🚫
Byl vytvořen speciálně pro HR
Běží v cloudu – lidé se do něj dostanou odkudkoli
Jednoduchá appka v mobilu pro zaměstnance i adminy 🟡
Automatická aktualizace o žhavé novinky 🚫
Má pokročilé placené funkce
Vyžaduje nastavení od profesionála 🚫

Dává smysl investovat čas do vlastní platformy?

Jak jsme zmiňovali, do budování vlastního HRIS se firmy většinou pouští poté, co na trhu nenajdou vyhovující platformu. Často chtějí vyplnit mezeru mezi stávajícími systémy a svými procesy. Druhým důvodem může být snaha vyhnout se placeným řešením. A pak to může být také chuť ušetřit si nervy a nutnost přeučovat se na systém, který nemůže fungovat tak, jak je firma zvyklá.

Jak je to tedy u low-code v porovnání se Sloneekem? Skutečně vám nervy ušetří?

  Custom-made low-code Sloneek
Místo HR agendy ladím HR systém v aplikaci, která na to není uzpůsobená 😓 😊
Po týdnech práce zjišťuji, že je třeba to celé postavit znova 😓 😊
Narážím na problémy, které neumím vyřešit 😓 😊
Jak to funguje, vím jen já, a dost věcí proto stojí na mně (a kolezích, kteří to sestavují) 😓 😊
Pokud něco nefunguje, je to na mě 😓 😊
Vedení to nebere jako součást mé práce, ale moji dobrovolnou iniciativu navíc 😓 😊

Induction checklist

Srovnání v základních požadavcích

Jasně, vždy se najdou firmy, u kterých je ladění vlastní platformy pozitivní součástí celého plánu. Buďme tedy objektivní a pojďme se spíše podívat na to, jak si obě varianty poradí s požadavky, které na ně HR, vedení a zaměstnanci kladou.

Přičemž mějme na paměti velice důležitou poznámku – u low-code platí, že jaké si to firma udělá, takové to bude mít.

Jednoduchost ovládání

HRIS musí být především jednoduchý a intuitivní. Vysvětlit základní funkce a logiku práce se systémem je třeba během několika málo desítek minut.

  Custom-made low-code Sloneek
Základ se dá vysvětlit kolegům za jeden meeting ✅🟡
Pokud zaměstnanec neví, co a jak, podpora mu pomůže 🚫
Na první pohled intuitivní ✅ 🟡
Mohu ho nabídnout k užívání bez proškolení

 

Bezpečnost dat

HRIS často uchovává ty nejcitlivější informace o vašich zaměstnancích včetně osobních údajů, platových informací a pracovních záznamů. Proto je zcela oprávněné, že GDPR pověřenci považují HRIS za jedno z klíčových míst, která je třeba chránit před jakýmikoliv bezpečnostními incidenty.

Systém musí být schopný efektivně spravovat úrovně přístupu, což znamená, že pouze oprávněné osoby budou mít přístup k citlivým údajům. Kromě toho je nezbytné, aby dokázal data ochránit před neopatrným nebo neoprávněným nakládáním, což může zahrnovat vše od neúmyslného sdílení informací až po úmyslné narušení bezpečnosti.

Rozšířené funkce HRIS zahrnují také implementaci šifrování dat, pravidelných auditů a monitorování přístupů. To pomáhá nejen v prevenci potenciálních úniků dat, ale také v rychlé identifikaci a nápravě jakýchkoli bezpečnostních incidentů.

Jak na tom jsou low-code platformy?

  Custom-made low-code Sloneek
GDPR compliant v základu 🚫
Bezpečné přihlašování ✅🟡
Správa přístupových práv k datům
Obtížné vynesení dat
Jednoduché auditování

 

Sdílení a provázání informací

Jak jsou data chráněna před neoprávněným přístupem? Nabízí řešení možnost pracovat s různými uživatelskými účty a každému zobrazovat jen ty informace, ke kterým má uživatelská práva?

  Custom-made low-code Sloneek
Do souborů může každý přistupovat podle svých přístupových práv
Jednotlivé informace je možné podle přístupových práv jednoduše třídit
Každý zaměstnanec může zobrazovat a měnit údaje, které mu náleží
S informacemi je možné pracovat napříč celou platformou

 

Duplicita dat

Kromě základních funkcí správy dat a přístupových práv je důležité, aby platforma podporovala robustní API, které jí umožňuje komunikovat s jinými systémy a aplikacemi. To je klíčové pro integraci a automatizaci procesů napříč různými nástroji používanými ve firmě. Díky API mohou být data automaticky synchronizována mezi HRIS a dalšími systémy, jako jsou například finanční software, systémy pro řízení projektů nebo nástroje pro analýzu dat. Tato integrace nejen zvyšuje efektivitu, ale také zajišťuje, že data jsou konzistentní a aktuální ve všech systémech.

  Custom-made low-code Sloneek
Data výhradně na jednom místě – nemůže existovat více verzí
Data vždy dostupná odkudkoli
Data nemůže jen tak někdo přepsat nebo kopírovat
Data je možné provazovat s ostatními aplikacemi

 

Cena

Cena je pro volbu řešení často nejklíčovějším parametrem. U low-code navíc firma často předpokládá, že oproti jiným řešením ušetří. Je to však opravdu tak?

  Custom-made low-code Sloneek
Nutné platit každý měsíc
Platba za reálné uživatele v daném měsíci
Platím vývoj časem na úkor jiných věcí 🚫
Předem vím, kolik mě bude stát vývoj systému za rok 🚫
Implementace novinek mě stojí peníze navíc 🚫

Srovnání v základních požadavcích HRIS platformy

A co hlavní funkce platformy? Dokáže low-code HRIS splnit veškeré požadavky, které na něj bude HR oddělení klást?

I tady platí – jaké si to uděláte, takové to budete mít. Takže vždy záleží na tom, jestli jste si danou funkci zařadili do prvotní technické dokumentace.

  Custom-made low-code Sloneek
Kompletní vedení dat o zaměstnanci, která jsou provázaná napříč systémem

 

 

Výpočet zbývající dovolené ✅ 🟡
Žádost o dovolenou ✅ 🟡
Aktuální údaje relevantní pro výplaty ✅ 🟡
Elektronický podpis dokumentů
Záleží na modulu low-code platformy
Dotazníková šetření
Záleží na modulu low-code platformy
Smlouvy a potvrzení
Záleží na modulu low-code platformy
Timetracking
Záleží na modulu low-code platformy
Napojení na další aplikace pomocí API ✅ 🟡
Recruitment ✅ 🟡
Onboarding a offboarding ✅ 🟡

 

Pokročilé funkce

A jak obstojí low-code platformy při plnění specializovaných úkolů?

  Custom-made low-code Sloneek
Automaticky řízené kompetenční modely 🚫
Automatizace
Záleží na modulu low-code platformy
Delegování jednoduchých úkonů na team leadery nebo zaměstnance ✅ 🟡
Základní vizualizace dat
Záleží na modulu low-code platformy
Průběžná analýza a grafy na jednom místě
Záleží na modulu low-code platformy
Zapojení AI
Záleží na modulu low-code platformy

 

Verdikt

Vytvoření HRIS platformy pomocí low-code nástrojů může být lákavé díky flexibilitě a možnosti přizpůsobení přesně podle specifických potřeb organizace. Tento přístup umožňuje firmám navrhnout a implementovat řešení, které dokonale odpovídá jejich procesům a požadavkům.

Nicméně úspěch takového projektu silně závisí na šikovnosti kodéra a HR manažera, kteří musí být schopni vidět „za dva rohy“ – tedy předvídat budoucí potřeby a potenciální problémy. Tato schopnost je klíčová pro vytvoření efektivního a udržitelného systému. A přiznejme si – šance, že se takový setup ve firmě najde, je spíš nižší než vyšší.

Náklady na vývoj custom-made low-code HRIS platformy bývají zpravidla násobně vyšší než u SaaS nástrojů. To je způsobeno nejen časem a úsilím potřebným k vývoji a implementaci, ale také náklady na údržbu a aktualizace systému. Je třeba si uvědomit, že samotná licence na užívání low-code platformy se pohybuje v desítkách nebo dokonce stovkách tisíc ročně podle velikosti firmy. Vendor lock-in, tedy závislost na dodavateli, který nebude mít nikdy problém zvednout vám skokově poplatek, je v tomto případě vysoká.

Další nevýhodou může být závislost na interních nebo externích vývojářích pro jakékoli úpravy nebo opravy, což může být časově náročné a drahé. V tomto bodě se však dá zároveň ušetřit, čerpá-li firma vlastní zdroje.

Verdikt je tedy jasný – pokud jste opravdu natolik specifická firma, že nemáte problém připlatit si za custom-made řešení, jděte do toho. Ale ještě před tím nezapomeňte vyzkoušet Sloneek, ať je jasné, že jste se rozhodli opravdu správně.

  Custom-made low-code Sloneek
Dlouhodobá spolehlivost řešení ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐
Schopnost růstu s firmou ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐
Schopnost doplňování o nové funkce ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐
Univerzálnost pro celou firmu ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐
Kompatibilita s dalšími nástroji ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐
Handover limit ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐
Bezpečnost řešení ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐
Časová náročnost na správu ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐
Celková cena po započtení stráveného času a pronájmu měsíční licence ⭐⭐⭐⭐⭐