1655126783722-45×45
CZECHCRUNCH:
Spoločnosť Presto Ventures posiela desiatky miliónov česko-slovenskému startupu, ktorý chce modernizovať nábor zamestnancov
CZECHCRUNCH: Čítať článok

V Sloneekovi veľmi dbáme na to, aby všetky užívateľské dáta boli uchovávané v súlade s najmodernejšími bezpečnostnými štandardmi. Používame najkvalitnejšiu dostupnú cloudovú infraštruktúru od AWS (Amazon Web Services), ktorá garantuje odolnosť proti úniku dát a mimoriadnu dostupnosť služieb.

AWS logo

  • Cloudová infraštruktúra AWS so servermi vo Frankfurte (Nemecko)
  • Certifikácia AWS: ISO 27001, SOC 2, SOC 3, EU Data Protection – Directive 95/46/EC
  • Pre video cally používame Bare Metal servery Contabo (Nemecko)
  • Dostupnosť služby 99,999%
  • 24/7 Monitoring dostupnosti
  • Denné zálohy dát
  • Zabezpečenie prenosu pomocou HTTPS/SSL 256 bit
  • Zabezpečenie platieb pomocou 3D secure (Stripe.com)

Kompatibilita s GDPR

Sloniek je plne kompatibilný s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov.

‍V rámci aplikácie sme my, prevádzkovatelia aplikácie, Spracovateľom osobných údajov v zmysle českého zákona 110/2019 Zb. Spoločnosti využívajúce Sloneeka pre svoju personalistickú agendu v duchu toho istého zákona vystupujú ako Správcovia.

‍Radoví používatelia Sloneeka, teda najčastejšie zamestnanci, majú možnosť nahliadať na všetky dáta, ktoré sú o nich uložené do systému. Majú možnosť ich zmeniť alebo požiadať o ich zmenu, výmaz a zabudnutie. Všetci používatelia majú prístup k audit logu, v ktorom sú všetky záznamy o informáciách s nimi spojenými.

Dôležité dokumenty na stiahnutie Obchodní podmínky & Ochrana osobních údajů