2022-10-21 09_42_31-Window 13

Plánovanie aktivít a time tracking

Aktivity môžete plánovať priamo v kalendári, kde sú prehľadne zobrazené. Môžete ich upraviť alebo pridať nové. Time tracking funguje ako inteligentné stopky na webe a v telefóne, alebo môžete odpracovaný čas ručne zadať do  kalendára.

 • Plánovanie zmien
 • Plánovanie služobných ciest
 • Núdzové plánovanie
 • Dôkaz domácej kancelárie
 • Stopky cez webové a mobilné rozhranie
 • Vytvorenie záznamu cez kalendár
2022-10-21 09_42_31-Window 14

Time sheet odpracovaných hodín

Prehľadný dashboard odpracovaných hodín na jednotlivých projektoch slúži ako rýchly manažérsky prehľad, ako základ pre efektívnejšie plánovanie práce a maximálne využitie projektovo orientovaných pozícií, ako aj ako podklad pre fakturáciu klientom.

 • Manažérsky prehľad
 • Efektívne plánovanie aktivít
 • Dokumentácia pre fakturáciu
2022-10-21 09_42_31-Window 15

Tímový kalendár aktivít

Práca kolegov v tíme je prehľadne zobrazená v tímovom kalendári, v ktorom môžu zadané činnosti komentovať, "lajkovať" alebo k nim pripojiť prílohu. Podľa nastavení môžu niektoré činnosti podliehať schváleniu manažéra.

 • Schválenie činností manažérom
 • Komentovanie a lajkovanie výkazov
2022-10-21 09_42_31-Window 16

Hodinová nákladová a  fakturačná  cena

Každá činnosť vykonaná konkrétnym užívateľom môže mať stanovený maximálny mesačný alebo ročný fond hodín, ako aj hodinovú nákladovú sadzbu k fakturácii. Vďaka tomu budete presne vedieť, či sa pohybujete v rámci schváleného rozpočtu.

 • Individuálne nastavenie hodinových sadzieb
 • Mesačný a ročný fond činnosti užívateľov
 • Sledovanie ziskovosti vykonanej práce
2022-10-21 09_42_31-Window 17

Dokumentácia pre fakturáciu

Všetky zadané činnosti vstupujú do reportov, z ktorých jasne plynú vzniknuté náklady, čiastky k fakturácii a očakávané sumy, ktoré budú fakturovať subdodávatelia. V prípade kmeňových zamestnancov možno využiť i porovnanie s ich mesačným fondom pracovnej doby .

 • Podrobný zoznam zapísaných činností
 • Súhrnný prehľad práce za obdobie
 • Mesačný kalendár odpracovaného času
 • Porovnanie s fondom pracovnej doby
iphone-rovný

Mobilný Time tracking

Činnosti súvisiace so sledovaním času možno jednoducho zaznamenávať pomocou mobilnej aplikácie. Získate prehľad a vaši manažéri majú možnosť elegantne schvaľovať čas svojich podriadených.

 • Štart - Stop

  Začiatok a koniec merania trvania pracovnej činnosti .

 • Prehľad odpracovaného času

  Zamestnanci sledujú svoj odpracovaný čas.

 • Schválenie činností manažérmi

  Oznámenie vyzve manažéra na rýchle schválenie na stránke .

 • Pripomienky k činnostiam 

  Aktivity môžete komentovať v podrobnom zobrazení kalendára na stránke .

Google Play App Store

Máte záujem o viac informácií o Sloneekovi?

Zoznámte sa so Sloneekom! Naši odborníci Milan, Adam, Stana a Sebastian vás prevedú našim riešením a odpovedia na všetky vaše otázky.

 • prevedú vás funkciami aplikácie
 • zodpovedajú všetky otázky
 • pripravia prezentáciu a ponuku na mieru
 • poskytnú špičkový onboarding
image 46
image 58
Stana mudrinic
image 55
 • +421 951 150 611
 • Sloneek Europe
  Táborská 8, 040 01 Košice
  Slovensko

Nezáväzné demo