8

Záznamy o zamestnancoch

Podrobná evidencia všetkých ľudí, ktorí s vami spolupracujú - či už ide o kmeňových zamestnancov alebo externistov. Získate podrobný pohľad na jednotlivca, ako aj prehľad o celej spoločnosti.

 • Priečinok zamestnanca

  Všetky informácie, dokumenty a zverené nástroje na jednom mieste.

 • Telefónny zoznam

  Celofiremný telefónny zoznam s fotografiami kolegov a kontaktnými údajmi.

 • Organizačná štruktúra

  Strom firemnej štruktúry možno jednoducho upravovať, exportovať a tlačiť.

 • Dátumy a výročia

  Všetky sviatky, narodeniny a firemné výročia prehľadne v jednom kalendári.

15

Automatizácia procesov v oblasti ľudských zdrojov

Čo najviac administratívnych krokov súvisiacich s nástupom, výstupom, hodnotením a školením môžete delegovať na samotných zamestnancov. Zmysluplné rozloženie administratívy vám poskytne viac času pre vašich ľudí.

 • Samostatná registrácia používateľa

  Pozvite používateľa do aplikácie prostredníctvom odkazu, kde vyplní svoje osobné údaje a pripojí dokumenty.

 • Používateľské príručky

  Intuitívna aplikácia je doplnená interaktívnymi návodmi, vďaka ktorým nie je potrebné školenie.

 • Automatizácia

  Zoznamy opakovaných činností sú definované v ľahko vykonateľných kontrolných zoznamoch.

 • ATS (pripravuje sa)

  Náborový portál s popismi otvorených pozícií, integrovaný so súbormi zamestnancov a kontrolnými zoznamami.

16

Kompetenčný model

Manažment založený na kompetenciách je strategický prístup k vedeniu a rozvoju zamestnancov s cieľom úspešne riadiť realizáciu podnikovej stratégie. Využívajte potenciál zamestnancov a podporujte ich v dlhodobom raste.

 • Vymedzenie požiadaviek na spôsobilosť

  Strom kompetenčného modelu zjednodušuje definovanie požiadaviek na kompetencie pre každú úlohu.

 • Plánovanie efektívneho školenia

  Plánujte školenie podľa aktuálnych potrieb školenia príslušných zamestnancov.

 • Hodnotenie kompetencií

  Jedinečný systém samohodnotenia zamestnancov s následným hodnotením zo strany vedúceho zamestnanca.

 • Hodnotenie výsledkov odbornej prípravy

  Monitorujte a vyhodnocujte vplyv školení na rozvoj kompetencií vašich zamestnancov.

Vaši ľudia sú pokladom!

Urobte si poriadok v najcennejších aktívach svojej spoločnosti.

Pre odborníkov v oblasti ľudských zdrojov
oc-project-development

Digitalizácia administratívy

Získajte viac času na motiváciu a školenie svojich ľudí.

Pre finančné oddelenie
stacked-up-books

Právne požiadavky

Uchovávajte zákonom požadované informácie na jednom mieste.

Pre zamestnancov
oc-lighthouse

Prehľad kolegov

Zavolajte novému kolegovi priamo z mobilnej aplikácie.

Vyskúšajte Sloneeka ešte dnes!

Založiť účet zadarmo

Za pol hodiny budete mať ☀️ jasno, či je Sloneek pre vás vhodný 👍🏼

Vyžiadať demo

Otestujte Sloneeka na 14 dní nezáväzne a úplne zadarmo.