ic_webinar
Prihláste sa na pravidelný webinár pre nových zákazníkov.
Na webinári Vás zoznámime s prvými krokmi v aplikácii a dostane sa aj na Vaše otázky a odpovede.
Prihláste sa na pravidelný webinár pre nových zákazníkov. Prihlásiť

Automatizujte nástup do zamestnania, školenia a ďalšie bežné procesy v oblasti ľudských zdrojov. Sú to zostavy o úlohách, ktoré obsahujú ich kompletné zadania a používateľoch, ktorí ich majú vykonať. V okamihu, keď potrebujete spustiť pracovný postup procesu, stačí vybrať cieľového používateľa a spustiť pre neho checklist.

New_checklis

Vytvorenie checklistu

Personálny manažér vytvorí checklist s kompletným zadaním úloh a konkrétnymi osobami, ktoré budú úlohy vykonávať. Pridá aj úlohy pre používateľa, ktorý ešte nie je známy, napríklad preto, že práve nastúpil do spoločnosti. Toto sa určí pri spustení checklistu.

 • Podrobné zadania úloh

 • Nastavenie oprávnených používateľov

 • Prílohy a webové prepojenia

start_checklist

Spustenie checklistu

Ak chcete spustiť checklist, vyberte používateľa, ktorého sa bude týkať - napríklad toho, kto nastúpi do spoločnosti budúci týždeň - a spustite checklist. Všetci, ktorí majú pridelené úlohy, dostanú oznámenia s odkazmi na úlohy. A je to tu :-)

 • Hlavné nastavenia používateľa

 • Automatické rozdelenie úloh

 • Delegovaní používatelia dostanú oznámenie

Task_kanban

Kontrola dokončenia úlohy

Manažéri ľudských zdrojov majú kompletný prehľad o všetkých checklistoch a stave ich dokončenia v niekoľkých praktických zobrazeniach - zoznam, kalendár a kanban. Úlohy možno komentovať, pripájať k nim súbory a označovať stav ich dokončenia.

 • Farebne označené stavy úloh: DOKONČÍ SA, PRIEBEŽNE, DOKONČENÉ

 • Zobrazenie úloh v systéme Kanban a kalendári

 • Prehľadný panel spustených úloh

 • Komentáre k úlohám a prílohy

 • Oznámenie sa odošle po dokončení celého checklistu

Typický príklad používania checklistov: zamestnanec nastupuje na pracovnú pozíciu; vopred určíte, kto mu poskytne náradie, kto ho odfotí na kartu a kto mu zverí kľúče. Nastupujúci zamestnanec potom musí skontrolovať a schváliť vopred určené dokumenty.

DETAIL FUNKCIÍ PODĽA ROLÍ POUŽÍVATEĽOV

Administrátori
 • Nastavenie, či majú checklisty vytvárať len správcovia alebo všetci
 • Vytvorenie checklistov
 • Checklisty
 • Správa, úprava a vymazávanie checklistov
 • Náhľad do denníka checklistov
Manažéri tímov
 • Náhľad na úlohy podriadených a ich výkon
Zamestnanec
 • Náhľad mojich úloh
 • Presunutie úlohy do ďalšieho stavu
 • Dokončenie úlohy
 • Vytvorenie a spustenie checklistu (ak je povolený pre všetky)
 • Vloženie prílohy (súboru) do checklistov
 • Prijímanie oznámení – používateľovi je pridelená úloha
 • Prijímanie oznámení – iný používateľ dokončil moju úlohu
 • Prijímanie oznámení – môj checklist je kompletný