1655126783722-45×45
CZECHCRUNCH:
Spoločnosť Presto Ventures posiela desiatky miliónov česko-slovenskému startupu, ktorý chce modernizovať nábor zamestnancov
CZECHCRUNCH: Čítať článok
Carvago
Knight Frank
Sharry
Ju
Hyperia
Kontentino
Savills
Showmax

Automatizujte nástup do zamestnania, školenia a ďalšie bežné procesy v oblasti ľudských zdrojov. Sú to zostavy o úlohách, ktoré obsahujú ich kompletné zadania a používateľoch, ktorí ich majú vykonať. V okamihu, keď potrebujete spustiť pracovný postup procesu, stačí vybrať cieľového používateľa a spustiť pre neho checklist.

New_checklis

Vytvorenie checklistu

Personálny manažér vytvorí checklist s kompletným zadaním úloh a konkrétnymi osobami, ktoré budú úlohy vykonávať. Pridá aj úlohy pre používateľa, ktorý ešte nie je známy, napríklad preto, že práve nastúpil do spoločnosti. Toto sa určí pri spustení checklistu.

 • Podrobné zadania úloh
 • Nastavenie oprávnených používateľov
 • Prílohy a webové prepojenia
start_checklist

Spustenie checklistu

Ak chcete spustiť checklist, vyberte používateľa, ktorého sa bude týkať - napríklad toho, kto nastúpi do spoločnosti budúci týždeň - a spustite checklist. Všetci, ktorí majú pridelené úlohy, dostanú oznámenia s odkazmi na úlohy. A je to tu :-)

 • Hlavné nastavenia používateľa
 • Automatické rozdelenie úloh
 • Delegovaní používatelia dostanú oznámenie
Task_kanban

Kontrola dokončenia úlohy

Manažéri ľudských zdrojov majú kompletný prehľad o všetkých checklistoch a stave ich dokončenia v niekoľkých praktických zobrazeniach - zoznam, kalendár a kanban. Úlohy možno komentovať, pripájať k nim súbory a označovať stav ich dokončenia.

 • Farebne označené stavy úloh: DOKONČÍ SA, PRIEBEŽNE, DOKONČENÉ
 • Zobrazenie úloh v systéme Kanban a kalendári
 • Prehľadný panel spustených úloh
 • Komentáre k úlohám a prílohy
 • Oznámenie sa odošle po dokončení celého checklistu

Typický príklad používania checklistov: zamestnanec nastupuje na pracovnú pozíciu; vopred určíte, kto mu poskytne náradie, kto ho odfotí na kartu a kto mu zverí kľúče. Nastupujúci zamestnanec potom musí skontrolovať a schváliť vopred určené dokumenty.

DETAIL FUNKCIÍ PODĽA ROLÍ POUŽÍVATEĽOV

Administrátori
 • Nastavenie, či majú checklisty vytvárať len správcovia alebo všetci
 • Vytvorenie checklistov
 • Checklisty
 • Správa, úprava a vymazávanie checklistov
 • Náhľad do denníka checklistov
Manažéri tímov
 • Náhľad na úlohy podriadených a ich výkon
Zamestnanec
 • Náhľad mojich úloh
 • Presunutie úlohy do ďalšieho stavu
 • Dokončenie úlohy
 • Vytvorenie a spustenie checklistu (ak je povolený pre všetky)
 • Vloženie prílohy (súboru) do checklistov
 • Prijímanie oznámení – používateľovi je pridelená úloha
 • Prijímanie oznámení – iný používateľ dokončil moju úlohu
 • Prijímanie oznámení – môj checklist je kompletný

Máte záujem o Sloneeka?

Zoznámte sa so Sloneekom! Naši odborníci Milan, Václav a Stana vás prevedú našim riešením a odpovedia na všetky vaše otázky

 • prevedú vás funkciami aplikácie
 • zodpovedajú všetky vaše dotazy
 • pripravia prezentáciu a ponuku na mieru
 • poskytnú špičkový onboarding
Avatary-1250×1250-svetlejsi-Milan2
Avatary-1250x1250_Vaclav
image 53
 • +420 608 661 387
 • Sloneek Europe s.r.o.
  Táborská 8, 040 01 Košice
  Slovakia

Porozprávajme sa