ic_webinar
Prihláste sa na pravidelný webinár pre nových zákazníkov.
Na webinári Vás zoznámime s prvými krokmi v aplikácii a dostane sa aj na Vaše otázky a odpovede.
Prihláste sa na pravidelný webinár pre nových zákazníkov. Prihlásiť
Fondy

Časový fond

Každý zamestnanec má individuálne definovaný pracovný čas, ktorý určuje jeho mesačný fond. Získate tak prehľad o odpracovaných hodinách s ohľadom na dni odpočinku a schválené absencie.

 • Individuálny pracovný čas zamestnancov

 • Definícia pracovného času pre každý deň v roku

 • Definícia pracovného času pre každý deň v týždni

 • Výpočet fondu pracovného času

Absence_ask_for

Žiadosti o neprítomnosť

Zamestnanci zadávajú svoje požiadavky na neprítomnosť prostredníctvom prehľadného tímového kalendára, kde môžu vidieť aj neprítomnosť svojich kolegov. Sloneek monitoruje dostupné zostatky a nepovoľuje prečerpanie.

 • Prehľad zostatkov jednotlivých zamestnancov

 • Monitorovanie dostupného fondu absencií

 • Tímový kalendár

 • Mesačné správy e-mailom

Absence_approval

Pracovný postup schvaľovania

Udalosti, ktoré podliehajú schváleniu manažérom, sa schvaľujú v prehľadnom tímovom kalendári, kde je možné každú udalosť komentovať a pripojiť k nej súbor ako prílohu. Tým sa eliminuje posielanie e-mailov a zmätok.

 • Schválenie jedným alebo viacerými nadriadenými

 • Prehľad v tímovom kalendári

 • Záložné schválenie správcom

 • Týždenné správy pre manažment prostredníctvom e-mailu

 • Detail udalosti s chatom a prílohami

Reports

Flexibilné reporty

Všetky dôležité štatistiky sú ľahko dostupné v plne konfigurovateľných prehľadoch. Môžete v nich definovať vlastné zobrazenia, vytvárať kontingenčné tabuľky a exportovať údaje do programu Excel.

 • Mesačný fond pracovného času

 • Prehľad o využívaní absencií a zostatkoch

 • Prehľad udalostí súvisiacich s čerpaním absencií

 • Správy integrované so sledovaním dochádzky a času

Bulk_action-1-926×692

Individuálne nastavenia

Absencie je možné konfigurovať tak, aby ich dostupnosť a možnosti čerpania presne zodpovedali politike a legislatívnemu prostrediu vašej spoločnosti.

 • Finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na použitie

 • Nastavenia schvaľovania

 • Vlastné číselníky

 • Čerpacie jednotky

01 iphone-rovný

Mobilný management absencií

Zamestnanci môžu podávať žiadosti o dovolenku iba cez mobilnú aplikáciu. Schváliť tak isto ju môžu aj manažéri. Jednoducho na mobile.

 • Prehľad dostupnej dovolenky

  Zamestnanci majú prehľad o čerpaní dovolenky.

 • Žiadosti o dovolenku

  Pošlite žiadosti nadriadeným na schválenie.

 • Schválenie

  Manažéri schvaľujú absencie v tímovom kalendári.

 • Správy

  Absencie a odpracovaný čas na jednom mieste.

Google Play App Store

DETAIL FUNKCIÍ PODĽA ROLÍ POUŽÍVATEĽOV

Všetci používatelia
 • Informačný panel o absenciách a pracovnom čase
 • Náhľad na zostatky neprítomností (dovolenka, dni práceneschopnosti atď.)
 • Náhľad plánovaných udalostí neprítomnosti v kalendári
 • Vkladanie udalostí neprítomnosti prostredníctvom webového a mobilného kalendára
 • Vkladanie poznámok k udalostiam
 • Vkladanie komentárov a lajkov k udalostiam v rámci detailu udalosti neprítomnosti
 • Označenie konkrétnych používateľov v komentári, ktorí potom dostanú upozornenie
 • Vkladanie príloh k udalostiam
 • Upozornenia na schválenie udalosti nadriadeným prostredníctvom mobilného telefónu, aplikácie a e-mailu
 • Všetky správy o udalostiach a súhrnné správy o neprítomnosti
 • Report z kalendára časových hárkov na zobrazenie časového fondu a odpracovaného času
Manažéri
 • Náhľad plánovaných udalostí neprítomnosti podriadených v kalendári
 • Schvaľovanie neprítomností podriadených prostredníctvom oznámení, informačného panela a kalendára
 • Schvaľovanie prostredníctvom vyhradenej obrazovky s filtrovaním udalostí
 • Rýchle schválenie všetkých čakajúcich udalostí jedným kliknutím
 • Komentáre k podujatiam vašich podriadených
 • Náhľad na správy podriadených s exportom do programu Excel
Správcovia
 • Konfigurácia dostupných udalostí vo forme číselníkov
 • Vytváranie číselníkov udalostí neprítomnosti a pracovného času
 • Preddefinované šablóny pre najbežnejšie typy neprítomností
 • Definícia vlastných jazykových prekladov názvov udalostí
 • Konfigurácia pracovného času pre všetkých používateľov
 • Povolenie vybraných udalostí vybraným používateľom
 • Nastavenie zostatkov a jednotlivých fondov pre všetkých používateľov
 • Rýchle hromadné nastavenie zostatkov, prostriedkov a oprávnení na čerpanie
 • Generovanie správ o všetkých čerpaných udalostiach
 • Generovanie zostatkových správ a súhrnných správ o čerpaní v neprítomnosti
 • Generovanie časovej správy kalendára
 • Generovanie správy o čase a dochádzke
 • Export správy do CSV, XML, XLS