1655126783722-45×45
CZECHCRUNCH:
Spoločnosť Presto Ventures posiela desiatky miliónov česko-slovenskému startupu, ktorý chce modernizovať nábor zamestnancov
CZECHCRUNCH: Čítať článok
Carvago
Knight Frank
Sharry
Ju
Hyperia
Kontentino
Savills
Showmax
Fondy

Časový fond

Každý zamestnanec má individuálne definovaný pracovný čas, ktorý určuje jeho mesačný fond. Získate tak prehľad o odpracovaných hodinách s ohľadom na dni odpočinku a schválené absencie.

 • Individuálny pracovný čas zamestnancov
 • Definícia pracovného času pre každý deň v roku
 • Definícia pracovného času pre každý deň v týždni
 • Výpočet fondu pracovného času
Absence_ask_for

Žiadosti o neprítomnosť

Zamestnanci zadávajú svoje požiadavky na neprítomnosť prostredníctvom prehľadného tímového kalendára, kde môžu vidieť aj neprítomnosť svojich kolegov. Sloneek monitoruje dostupné zostatky a nepovoľuje prečerpanie.

 • Prehľad zostatkov jednotlivých zamestnancov
 • Monitorovanie dostupného fondu absencií
 • Tímový kalendár
 • Mesačné správy e-mailom
SK

Dochádzkový terminál

Pomocou dochádzkového terminálu môžete ľahko zaznamenávať príchody a odchody zamestnancov fyzicky na pracovisku. V prípade zariadení s fotoaparátom môžete zaznamenávať aj fotografie zamestnancov. S dochádzkovým systémom možno spárovať akékoľvek inteligentné zariadenie s dotykovou obrazovkou.

 • Možnosť zaznamenať fotografiu zamestnanca pri príchode a odchode
 • Akékoľvek zariadenie s dotykovou obrazovkou
 • Možnosť pripojenia čítačky kariet a čipov
Absence_approval

Pracovný postup schvaľovania

Udalosti, ktoré podliehajú schváleniu manažérom, sa schvaľujú v prehľadnom tímovom kalendári, kde je možné každú udalosť komentovať a pripojiť k nej súbor ako prílohu. Tým sa eliminuje posielanie e-mailov a zmätok.

 • Schválenie jedným alebo viacerými nadriadenými
 • Prehľad v tímovom kalendári
 • Záložné schválenie správcom
 • Týždenné správy pre manažment prostredníctvom e-mailu
 • Detail udalosti s chatom a prílohami
Reports

Flexibilné reporty

Všetky dôležité štatistiky sú ľahko dostupné v plne konfigurovateľných prehľadoch. Môžete v nich definovať vlastné zobrazenia, vytvárať kontingenčné tabuľky a exportovať údaje do programu Excel.

 • Mesačný fond pracovného času
 • Prehľad o využívaní absencií a zostatkoch
 • Prehľad udalostí súvisiacich s čerpaním absencií
 • Správy integrované so sledovaním dochádzky a času
Bulk_action-1-926×692

Individuálne nastavenia

Absencie je možné konfigurovať tak, aby ich dostupnosť a možnosti čerpania presne zodpovedali politike a legislatívnemu prostrediu vašej spoločnosti.

 • Finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na použitie
 • Nastavenia schvaľovania
 • Vlastné číselníky
 • Čerpacie jednotky
01 iphone-rovný

Mobilný management absencií

Zamestnanci môžu podávať žiadosti o dovolenku iba cez mobilnú aplikáciu. Schváliť tak isto ju môžu aj manažéri. Jednoducho na mobile.

 • Prehľad dostupnej dovolenky

  Zamestnanci majú prehľad o čerpaní dovolenky.

 • Žiadosti o dovolenku

  Pošlite žiadosti nadriadeným na schválenie.

 • Schválenie

  Manažéri schvaľujú absencie v tímovom kalendári.

 • Správy

  Absencie a odpracovaný čas na jednom mieste.

Google Play App Store

DETAIL FUNKCIÍ PODĽA ROLÍ POUŽÍVATEĽOV

Všetci používatelia
 • Informačný panel o absenciách a pracovnom čase
 • Náhľad na zostatky neprítomností (dovolenka, dni práceneschopnosti atď.)
 • Náhľad plánovaných udalostí neprítomnosti v kalendári
 • Vkladanie udalostí neprítomnosti prostredníctvom webového a mobilného kalendára
 • Vkladanie poznámok k udalostiam
 • Vkladanie komentárov a lajkov k udalostiam v rámci detailu udalosti neprítomnosti
 • Označenie konkrétnych používateľov v komentári, ktorí potom dostanú upozornenie
 • Vkladanie príloh k udalostiam
 • Upozornenia na schválenie udalosti nadriadeným prostredníctvom mobilného telefónu, aplikácie a e-mailu
 • Všetky správy o udalostiach a súhrnné správy o neprítomnosti
 • Report z kalendára časových hárkov na zobrazenie časového fondu a odpracovaného času
Manažéri
 • Náhľad plánovaných udalostí neprítomnosti podriadených v kalendári
 • Schvaľovanie neprítomností podriadených prostredníctvom oznámení, informačného panela a kalendára
 • Schvaľovanie prostredníctvom vyhradenej obrazovky s filtrovaním udalostí
 • Rýchle schválenie všetkých čakajúcich udalostí jedným kliknutím
 • Komentáre k podujatiam vašich podriadených
 • Náhľad na správy podriadených s exportom do programu Excel
Správcovia
 • Konfigurácia dostupných udalostí vo forme číselníkov
 • Vytváranie číselníkov udalostí neprítomnosti a pracovného času
 • Preddefinované šablóny pre najbežnejšie typy neprítomností
 • Definícia vlastných jazykových prekladov názvov udalostí
 • Konfigurácia pracovného času pre všetkých používateľov
 • Povolenie vybraných udalostí vybraným používateľom
 • Nastavenie zostatkov a jednotlivých fondov pre všetkých používateľov
 • Rýchle hromadné nastavenie zostatkov, prostriedkov a oprávnení na čerpanie
 • Generovanie správ o všetkých čerpaných udalostiach
 • Generovanie zostatkových správ a súhrnných správ o čerpaní v neprítomnosti
 • Generovanie časovej správy kalendára
 • Generovanie správy o čase a dochádzke
 • Export správy do CSV, XML, XLS

Máte záujem o Sloneeka?

Zoznámte sa so Sloneekom! Naši odborníci Milan, Václav a Stana vás prevedú našim riešením a odpovedia na všetky vaše otázky

 • prevedú vás funkciami aplikácie
 • zodpovedajú všetky vaše dotazy
 • pripravia prezentáciu a ponuku na mieru
 • poskytnú špičkový onboarding
Avatary-1250×1250-svetlejsi-Milan2
Avatary-1250x1250_Vaclav
image 53
 • +420 608 661 387
 • Sloneek Europe s.r.o.
  Táborská 8, 040 01 Košice
  Slovakia

Porozprávajme sa